اعضای هیات علمی فعال

علیرضا بهرامیان

علیرضا بهرامیان،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
شماره تماس : 8632975
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1572 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 1894 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • معاون آموزشی و پژوهشی انستیتو مهندسی نفت 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مهندسی شیمی

1379 ← 1383

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی شیمی

1377 ← 1379

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی شیمی-پلیمر

1372 ← 1377

فعالیت های علمی