- پنج‌شنبه، ۹ آذر ۱۴۰۲

اعضاء هیئت علمی فعال


گیتی ابوالحمد

گیتی ابوالحمد(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی