اعضای هیات علمی فعال

علی نخعی

علی نخعی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | پلیمر
شماره تماس : 02161114737
صفحه رخ نما
Scopus
  • 202 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 280 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • رئیس کمیته راهبردی «حفاری و بهره برداری منابع زیرزمینی» معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 1392←1394
  • مسئول گروه پژوهشی حفاری انستیتو مهندسی نفت 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تگزاس ای اند ام ، مهندسی فراساحل

1383 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران گرایش سازه های دریایی

1379 ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران

1375 ←

فعالیت های علمی