اعضای هیات علمی فعال

علی شکاری فرد

علی شکاری فرد،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | فرآیند و نانوفناوری
شماره تماس : 02188359962
صفحه رخ نما
Scopus
  • 395 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • معاون اداری و مالی انستیتو مهندسی نفت پردیس فنی 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه سوربن فرانسه- پاریس ، ژئوشیمی نفت

… ←

دکتری ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی اکتشاف - نفت

1382 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی رسوبی و سنگ شناسی رسوبی

1375 ← 1378

فعالیت های علمی