اعضای هیات علمی فعال

بهزاد رستمی

بهزاد رستمی،

دانشیار
  • معاون پژوهشی و فناوری پردیس دانشکده های فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
شماره تماس : 02161114736
صفحه رخ نما
Scopus
  • 559 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • معاون پژوهشی و فناوری پردیس دانشکده های فنی 1397←1400
  • مدیر امور پژوهش های بنیادی پردیس دانشکده های فنی 1395←1397
  • استاد راهنما دانشجویان کارشناسی مهندسی نفت 1395←1397
  • مدیر گروه مهندسی نفت و گاز دانشکده مهندسی شیمی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، صتعتی شریف ، مهندسی نفت

1384 ← 1388

کارشناسی ارشد ، صنعت نفت/کالگری ، مهندسی نفت- مخازن

1382 ← 1384

کارشناسی ، صنعت نفت ، مهندسی نفت- مخازن

1378 ← 1382

فعالیت های علمی