- سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۲

اعضاء هیئت علمی فعال


حسین بهمنیار

حسین بهمنیار،

استاد
Scopus
  • 767 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 957 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، برادفورد ، مهندسی شیمی

1365 ← 1368

M.S ، برادفورد ، مهندسی شیمی

1364 ← 1365

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1354 ← 1359

کلمات کلیدی