اعضای هیات علمی فعال

نسیم طاهونی

نسیم طاهونی،

دانشیار
  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی شیمی
  • عضویت در کمیته اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | نفت و گاز
شماره تماس : 61113433
صفحه رخ نما
Scopus
  • 397 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • عضویت در کمیته اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی 1399←…
  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی شیمی 1398←1400
  • عضویت در کمیته اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1381 ← 1386

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی