- جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

اعضاء هیئت علمی فعال


امید توکلی

امید توکلی،

استادیار
  • نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در سازمان انرژی های نو ایران
  • رییس مرکز پژوهشی همبست آب، انرژی و محیط زیست
  • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو شورای پژوهشی و بین الملل دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست | فرآیند و نانوفناوری
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1221 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1621 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ایالتی اساکا ، مهندسی شیمی

1379 ← 1383

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی