- سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۲

اعضاء هیئت علمی فعال


رضا ضرغامی

رضا ضرغامی،

استاد
Scopus
  • 2968 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 3327 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی شیمی

1382 ← 1387

M.S ، تهران ، مهندسی شیمی

1374 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی شیمی، پتروشیمی

1370 ← 1374

کلمات کلیدی