- یک‌شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲

اعضاء هیئت علمی فعال


بهنام صدائی

بهنام صدائی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر علمی طرح کلان ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | فرآیند و نانوفناوری
صفحه رخ نما
Scopus
  • 514 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 495 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز کشور 1399←1401
  • مدیر علمی طرح کلان ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک)-دانشگاه آلبرتای کانادا ، مهندسی شیمی

1380 ← 1386

M.S ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک) ، مهندسی شیمی

1378 ← 1380

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک) ، مهندسی شیمی

1374 ← 1378

کلمات کلیدی