اعضای هیات علمی فعال

بهنام صدایی سولا

بهنام صدایی سولا،

استادیار
  • مدیر علمی طرح کلان ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | فرآیند و نانوفناوری
صفحه رخ نما
Scopus
  • 210 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 315 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • مدیر علمی طرح کلان ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک) ، مهندسی شیمی

… ← 1378

دکتری ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک)-دانشگاه آلبرتای کانادا ، مهندسی شیمی

1380 ← 1386

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک) ، مهندسی شیمی

1378 ← 1380

فعالیت های علمی