اعضای هیات علمی فعال

سیدحسن جعفری امان آبادی

سیدحسن جعفری امان آبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
پلیمر | فرآیند و نانوفناوری
شماره تماس : 02161112857
اتاق : 232
صفحه رخ نما
Scopus
 • 4443 ارجاعات
 • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
 • 5448 ارجاعات
 • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

 • عضو کار گروه تخصصی مهندسی پلیمر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397←1399
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران 1396←1398
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در پردیس دانشکده های فنی 1396←1398
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396←1397
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395←1396
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران 1393←1396
 • سرپرست گرایش مهندسی پلیمر دانشکده مهندسی شیمی 1389←1392
 • سرپرست گرایش نانو فناوری دانشکده مهندسی شیمی 1388←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، انستیتو فناوری هندوستان-دهلی (IIT- Delhi) ، علوم و مهندسی پلیمر

1373 ← 1378

کارشناسی ارشد ، انستیتو فناوری هندوستان-دهلی (IIT- Delhi) ، علوم و تکنولوژی پلیمر

1370 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، شیمی کاربردی

1362 ← 1366

فعالیت های علمی