اعضای هیات علمی فعال

رحمت ستوده قره باغ

رحمت ستوده قره باغ،

استاد
 • استاد مشاور فرھنگی و علمی دانشجویان- دانشکده مهندسی شیمی
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
شماره تماس : 02161112855
اتاق : 2855
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 2400 ارجاعات
 • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
 • 3374 ارجاعات
 • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

 • عضو شورای پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی 1399←1401
 • استاد مشاور فرھنگی و علمی دانشجویان- دانشکده مهندسی شیمی 1399←1403
 • مدیر کل پژوهشهای کاربردی 1394←1397
 • قائم مقام معاون پژوهشی 1394←1397
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه جذب هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی 1394←1396
 • سرپرست مرکز طراحی و شبیه سازی فرآیند 1382←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پلی تکنیک مونترا ، مهندسی شیمی

1373 ← 1377

کارشناسی ارشد ، پلی تکنیک مونترال ، مهندسی شیمی

1371 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1362 ← 1367

فعالیت های علمی