- پنج‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

اعضاء هیئت علمی فعال


رحمت ستوده قره باغ

رحمت ستوده قره باغ،

استاد
  • استاد مشاور فرھنگی و علمی دانشجویان- دانشکده مهندسی شیمی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
شماره تماس : 02161112855
اتاق : 2855
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 3307 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 4504 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طرح های کاربردی