اعضای هیات علمی فعال

پیام زاهدی

پیام زاهدی،

استادیار
  • معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
  • مدیر پروژه ساختمان جدید مهندسی شیمی
  • کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
پلیمر | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
شماره تماس : 61113062
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1321 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 1714 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1399←1400
  • مدیر گروه مهندسی پلیمر دانشکده مهندسی شیمی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

1386 ← 1391

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

1380 ← 1384

فعالیت های علمی