- چهارشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۲

مدیر گروه فرآیند و نانوفناوری

اعضای هیأت علمی اصلی

حسین ابوالقاسمی

 حسین بهمنیار

 محمدحسن پنجه شاهی

 فرهنگ جلالی فراهانی

 علی اصغر حمیدی

 عباسعلی خدادادی

رحمت ستوده قره‌باغ

مجتبی شریعتی نیاسر

 نسیم طاهونی

  شهره فاطمی

 هومن فتوره‌چی

 سهراب‌علی قربانیان

 یدالله مرتضوی

 نوید مستوفی

زهرا منصورپور

محمدعلی موسویان

هدایت عزیزپور

 

اعضای هیأت علمی فرعی

 امید توکلی

 سید حسن جعفری

 نگهدار حسین پور

 پریسا خدیوپارسی

حمید راشدی

 محمدرضا رسایی

 مجتبی شریعتی نیاسر

  زینب صالحی

 بهنام صدایی

محمدحسین صراف زاده

 رضا ضرغامی

 مژگان عباسی

 قاسم عموعابدینی

 بابک کفاشی

 سیامک مطهری

 محمدرضا مهرنیا

 علی وطنی