- سه‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳

مدیر گروه نفت و گاز

محمد امامی نیری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

اعضای هیأت علمی اصلی

محمد امامی نیری

 علیرضا بهرامیان

 نگهدار حسین پور

 محمدرضا رسایی

 بهزاد رستمی

 سیاوش ریاحی

 مژده سجادی

 علی شکاری فرد

 بهنام صدایی

 مژگان عباسی

 بیژن نامدار زنگنه

 علی نخعی

علی وطنی

 

 

اعضای هیأت علمی فرعی

حسین ابوالقاسمی

 محمدحسن پنجه شاهی

 فرهنگ جلالی فراهانی

 علی اصغر حمیدی

نسیم طاهونی

شهره فاطمی

هومن فتوره‌چی

نوید مستوفی

 قدرت الله هاشمی مطلق

هدایت عزیزپور