اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 64 نتیجه
از 2
 
گیتی ابوالحمد

گیتی ابوالحمد (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین ابوالقاسمی

حسین ابوالقاسمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد امامی نیری

محمد امامی نیری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد ایوانی

جواد ایوانی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا بهرامیان

علیرضا بهرامیان 

دانشیار
شماره تماس: 8632975
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین بهمنیار

حسین بهمنیار 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین پازنده

حسین پازنده (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسن پنجه شاهی

محمدحسن پنجه شاهی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پیمان پورافشاری

پیمان پورافشاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود ترابی انگجی

محمود ترابی انگجی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا تراشی

سارا تراشی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امید توکلی

امید توکلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحسن جعفری امان آبادی

سیدحسن جعفری امان آبادی 

استاد
شماره تماس: 02161112857
اتاق: 232
پست الکترونیکی: 
فرهنگ جلالی فراهانی

فرهنگ جلالی فراهانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمصطفی حسینی

سیدمصطفی حسینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نگهدار حسین پور

نگهدار حسین پور 

استادیار
شماره تماس: 02161114712
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر حمیدی

علی اصغر حمیدی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پریسا خدیوپارسی

پریسا خدیوپارسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلی دانش

سیدعلی دانش (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیاوش ریاحی بنی

سیاوش ریاحی بنی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید راشدی

حمید راشدی 

استاد
شماره تماس: 02161113058
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا رسایی

محمدرضا رسایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهزاد رستمی

بهزاد رستمی 

دانشیار
شماره تماس: 02161114736
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایرج رضائیان باجگیران

ایرج رضائیان باجگیران (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
چنگیز زاهدی

چنگیز زاهدی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پیام زاهدی

پیام زاهدی 

دانشیار
شماره تماس: 61113062
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحمت ستوده قره باغ

رحمت ستوده قره باغ 

استاد
شماره تماس: 02161112855
اتاق: 2855
پست الکترونیکی: 
مژده سجادی

مژده سجادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ناهید شاه حسینی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی شریعتی نیاسر

مجتبی شریعتی نیاسر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی شکاری فرد

علی شکاری فرد 

دانشیار
شماره تماس: 02188359962
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زینب صالحی

زینب صالحی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهنام صدائی

بهنام صدائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افسانه صدر

افسانه صدر (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا ضرغامی

رضا ضرغامی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسیم طاهونی

نسیم طاهونی 

دانشیار
شماره تماس: 61113433
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مژگان عباسی

مژگان عباسی 

استادیار
شماره تماس: 61114767
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن عدالت

محسن عدالت (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هدایت عزیزپور

هدایت عزیزپور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحسن فاطمی

سیدحسن فاطمی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهره فاطمی

شهره فاطمی 

استاد
شماره تماس: 61112229
اتاق: 327
پست الکترونیکی: 
علیرضا فتح اللهی

علیرضا فتح اللهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومن فتوره چی

هومن فتوره چی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهرابعلی قربانیان

سهرابعلی قربانیان 

دانشیار
شماره تماس: 61112223
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طلعت قماشچی

طلعت قماشچی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک کفاشی

بابک کفاشی 

استاد
شماره تماس: 021-66967789
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 64 نتیجه
از 2